Voorwaarden MFA in Maarn aangepast

Geschreven door op 4 juli 2019

Op donderdag 27 juni jl. heeft de raad het raadsvoorstel “Uitgangspunten en voorbereiding gebiedsontwikkeling Trompplein en Breeschotenlaan inclusief MFA Maarn en woningbouw “ aangenomen. De voorwaarden daarbij werden middels een amendement, ingediend door VVD, OPEN, D66, CDA en CU, aangenomen met tegenstemmen van SGP en BVH. Op 13 punten werden de voorwaarden aangepast of vernieuwd. Enkele belangrijke punten daaruit:
– Er dient een representatieve stuurgroep te worden samengesteld die de belangen van de diverse stakeholders recht doet.
– Er moet een integrale oplossing worden gevonden voor verkeer en parken
– Uitgangspunt is een volwaardige sporthal die zeven dagen per week beschikbaar is en op voorwaarde van een structureel dekkende exploitatie.
– De mogelijkheden van een bibliotheekfaciliteit met inbreng van bibliotheek ZOUT, scholen en vrijwilligers wordt verkend.
– De gemeente zal zich inspannen binnen de geldende kaders de levering van de grond onder met de Stichting De Twee Marken overeen te komen voorwaarden op termijn te laten plaats vinden.


Current track

Title

Artist

Background