Vragen over windmolenplannen Zeist

Geschreven door op 2 augustus 2020

Het college van Zeist meldde onlangs dat er plannen zijn om windmolens en zonnevelden te bouwen tussen de spoorlijn en de A12. De berichtgeving hierover, onder meer via Regio90 en het AD, leidde tot vragen.

Recent stuurde het college van Zeist een toelichtende brief naar de collega’s van Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Daarin zegt het college dat het aan de raad zal voorstellen om actief de mogelijkheden te verkennen voor zonnevelden en windenergie in het gebied tussen de A12, de spoorlijn en de Odijkerweg. In de volksmond wordt dit gebied ook wel de Groene Driehoek genoemd. Bij de planvorming zal nauw samengewerkt worden met de buurgemeenten, zo zegt het college van de slotstad.

B&W van Zeist stuurden ook een afschrift mee van de brief die onlangs naar de omwonenden is gestuurd. Ook in het vervolg van het traject spelen de belangen en meningen van de inwoners van het gebied een belangrijke rol.

Het voorstel van het college aan de raad over zonnevelden en windmolens is een eerste uitwerking van de ambitie uit de Routekaart Nieuwe Energie, waarin Zeist aangeeft zo snel mogelijk energieneutraal te willen zijn.

Burgemeester Frits Naafs van Utrechtse Heuvelrug gaf in het persuur aan dat er nog niet gesproken is over de plannen.


Meer om te lezen

Current track

Title

Artist

Background