Wijk bij Duurstede houdt gespreksavonden over duurzame energie

Geschreven door op 20 april 2019

Wijk bij Duurstede nodigt inwoners uit voor twee gespreksavonden. De eerste gaat over hoe Wijk bij Duurstede kan overstappen naar duurzame energie. Hoeveel duurzame energie hebben we nodig, wat betekent dit voor ons landschap en welke keuzes hebben we hierin? De tweede avond wordt verder gepraat over één van de mogelijkheden, namelijk zonnepanelen in veldopstellling, zogenaamde zonnevelden. De gemeente gaat een Beleidskader Zonnevelden maken en vraagt u om uw mening en inbreng.

Waarom een avond over Duurzame Energie in het landschap?
Wijk bij Duurstede wil in 2030 energieneutraal zijn, wat betekent dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er binnen de gemeente wordt verbruikt. Er zijn verschillende manieren om energie duurzaam op te wekken. Deze zijn niet alleen zichtbaar op daken maar ook vaak zichtbaar in het landschap.

Waarom een gespreksavond over zonnevelden?
Initiatiefnemers voor zonnevelden melden zich nu al bij de gemeente, zoals het initiatief voor zonnepark Cothen. Op dit moment is er nog geen kader met voorwaarden waaraan zonnevelden moeten voldoen. Samen met de inwoners wil Wijk bij Duurstede op de tweede gespreksavond onderzoeken in welke gebieden ruimte is voor zonnevelden en waar niet, en onder welke voorwaarden een zonneveld aangelegd mag worden in de gemeente.

Waarom een beleidskader speciaal voor zonnevelden?
Een initiatiefnemer kan een aanvraag indienen voor een zonneveld. Om te kunnen bepalen waar wel of geen zonnevelden kunnen komen, zijn richtlijnen nodig. Het liefste richt iedere initiatiefnemer zich op een gebied waar zonnevelden het beste passen. Ook wil de gemeente vastleggen dat mensen die er omheen wonen inspraak hebben in de manier waarop zonnevelden in het landschap worden aangelegd. En dat inwoners dus ook voordeel kunnen hebben van een zonneveld.

Welk proces loopt er nu?
Wijk bij Duurstede heeft al gesprekken gevoerd met allerlei organisaties en hun input gekregen voor wettelijke kaders, voorkeuren en voorwaarden. Nu zijn de inwoners aan de beurt. De gemeente heeft een eerste concept beleidskader opgesteld in de vorm van een website. De gemeente presenteert die en ontvangt graag reacties hierop. Met de inbreng van inwoners vult de gemeente Wijk bij Duurstede het concept aan en start daarna de procedure richting college en gemeenteraad.

Wanneer vinden de avonden plaats?
9 mei 2019: Wijk Energieneutraal 2030, duurzame energie en het landschap
inloop 19.30 uur, einde programma 22.00 uur
28 mei 2019: zonnevelden in de gemeente, waar passen ze wel en waar liever niet, onder welke voorwaarden?
inloop 19.30 uur, einde programma 22.00 uur

Locatie gespreksavonden
Huis van de Gemeente, Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duurstede.

Aanmelden
Gelet op de beschikbare ruimte is aanmelden noodzakelijk. dat kan vóór 7 mei per mail via m.berrens@wijkbijduurstede.nl.

Wat is een zonneveld?
Zonnevelden zijn gebieden met zonnepanelen bijvoorbeeld op een braakliggend terrein of in een weiland. De zonnepanelen liggen dus niet op een dak maar zijn bevestigd op stellages op de grond. Een zonneveld is één van de manieren om duurzame energie op te wekken. Naast zonnevelden blijft de gemeente ook inzetten op zonnepanelen op daken. Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur boven panelen op (waardevolle) grond. Met alleen zon op daken kan maximaal 25% van de energievraag worden opgewekt. Wijk bij Duurstede gaat ervan uit dat er ook veel energie wordt bespaard (40%) én dat alle geschikte daken helemaal vol gelegd worden met zonnepanelen. Om toch het doel van Klimaatneutraal in 2030 te halen, verkent de gemeente onder andere in welke gebieden er zonnevelden in te passen zijn en hoe groot die dan mogen zijn.


Current track

Title

Artist

Background