Wijks Sportakkoord

Geschreven door op 19 september 2019

Eind mei is besloten om met allerlei partners binnen de gemeente Wijk bij Duurstede een Wijks sportakkoord te sluiten. Hierin staat waar men zich de komende jaren op gaat richten als het om sport en bewegen gaat. In de zomer van 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd, zoals inclusief sporten & bewegen, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur en een duurzame sportinfrastructuur. “Lekker bewegen, het doel is om dat vanzelfsprekend te maken. Samen met sportaanbieders, ondernemers, maatschappelijke partners en betrokken inwoners maken we een Lokaal Sportakkoord. De inhoud hiervan bepalen we met elkaar”, aldus wethouder Joustra.

Voor het opstellen van een Lokaal Sportakkoord stelt het Rijk financiële middelen beschikbaar voor een regisseur. De regisseur heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Voor Wijk bij Duurstede vervult Olga Boogaers deze rol. “Het Lokale Sportakkoord wordt een sportakkoord van ons allemaal. Het is geen papieren tijger, maar een concrete en praktische invulling van onze gezamenlijke ambities”, aldus Olga.


Meer om te lezen

Current track

Title

Artist

Background