woningbouw

Het college van Wijk bij Duurstede start een onderzoek naar de haalbaarheid van woningbouw op de locaties De Geer III en Zuidwijk. De gemeenteraad is via een memo op de hoogte gesteld van de plannen.

Doel is een goede afweging te kunnen maken tussen de verschillende opties. In dit traject weegt de mening van inwoners en in het bijzonder de omwonenden van de mogelijke locaties zwaar mee. Het traject van de omgevingsvisie komt hierbij goed van pas.

Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek zal de gemeenteraad besluiten welke uitbreidingslocaties geschikt zijn voor nieuwe woningen. Wijk bij Duurstede moet een substantieel aantal huizen bouwen om in de vraag te voorzien.…

Het college van Zeist stelt haar gemeenteraad voor om te onderzoeken of er ten zuiden van de gemeente zonnevelden en windmolens kunnen komen. Het gaat om het gebied tussen de A12 en het spoor.

Het Zeister college wil bij de planvorming de inwoners en andere belanghebbenden nadrukkelijk betrekken. Inwoners zouden ook kunnen delen in de opbrengsten van een eventueel initiatief. Ook de belangen van landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie, landbouw en andere stakeholders wegen zwaar.

Het gaat om een eerste idee, niet meer dan dat. Het spreekt voor zich dat buurgemeenten zoals Utrechtse Heuvelrug geraadpleegd zullen worden.…

Het college van Utrechtse Heuvelrug besprak deze week een aantal woningbouwkwesties. De woningnood is een heikele kwestie voor de gemeente, zeker nu de nieuwbouw op het mariniersterrein in Doorn langer op zich laat wachten.

Het college stemde in met plan voor een negental appartementen op de percelen Kampweg 64-68 te Doorn (zie foto). Door dit plan wordt een al lang braakliggend terrein vlakbij het centrum ingevuld met een passende functie en een stedenbouwkundig aanvaardbaar ontwerp. Het terrein krijgt veel groene en duurzame elementen.

Tevens was er groen licht voor voorliggende plannen in Leersum, Doorn en twee locaties in Maarn. Alles bij elkaar zou het gaan om ruim 90 nieuwe wooneenheden.…

Donderdag werden de cijfers over de huizenverkoop in de afgelopen maand bekend. De landelijke trend is opwaarts, ook in onze regio is de woningmarkt gespannen.

In Utrechtse Heuvelrug zijn bestaande woningen beneden de vier ton zeer schaars. Vooral in  Driebergen is het voor kopers lastig. De prijs per vierkante meter woonoppervlakte begint bij 3.500 euro. Wijk bij Duurstede is gemiddeld wat goedkoper, maar ook daar zijn bestaande gezinswoningen beneden de 400.000 euro nauwelijks te vinden.

In onze regio zijn minder dan tien woningen te vinden met een vraagprijs beneden de drie ton. Meer dan de helft van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. Het aantal verkochte huizen nam iets af.…

De bouw van de woningen op het Dorpshuisplein in Amerongen is al begonnen, maar donderdag 9 juli verricht wethouder Rob Jorg de officiële opening.

Toekomstige bewoners van de nieuwbouwhuizen zijn uitgenodigd om elkaar te kunnen ontmoeten. Vanaf twee uur worden de genodigden ontvangen, om kwart voor drie is de officiële starthandeling door verantwoordelijk wethouder Jorg van Utrechtse Heuvelrug.

Het gaat om zes woningen. Het project maakt deel uit van een groter plan: d’Amerongers. Het gaat om duurzame twee-onder-een-kap-woningen, er worden natuurlijke materialen gebruikt. De woningen zijn energiezuinig en beschikken over een warmtepomp en zonnepanelen. Uiteraard is er geen gasaansluiting.…


Current track

Title

Artist

Background