Nieuws

Aldi wil verhuizen van de Traaij naar de Appelgaard, een wens die al jaren speelt. Deze week boog de gemeenteraad zich over de kwestie. Niet minder dan zes van de zeven partijen zijn tegen de verhuizing.

De Duitse superdiscounter heeft te weinig ruimte in en rondom de huidige locatie en is al langer op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats. De Appelgaard is favoriet bij de grootgrutter. Maar de politiek denkt daar anders over. Alleen de SGP bleek tijdens het raadsoverleg wel te voelen voor de beoogde locatie.

De raad vreest verkeersoverlast of zelfs -problemen. Ook omwonenden zien de komst van Aldi helemaal niet zitten. De supermarktketen heeft inmiddels juristen ingeschakeld.…

Vrijdag overleed BVHLokaal-politicus Sybe Streekstra. Recent besloot hij te stoppen als fractieleider vanwege zijn tanende gezondheid.

Streekstra begon als raadslid voor de VVD. Totdat er binnen de fractie frictie ontstond op het punt van gemeentelijke herindeling. De van beroep historicus zei daarover tegen de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: ‘Ik zat voor de VVD in de raad toen de herindeling losbarstte. De VVD-fractie speelde daarin – naar mijn mening – een dubieuze rol. Toen ik dat ontdekte heb ik dit openbaar gemaakt en ben vervolgens uit de fractie gezet.’ Streekstra richtte vervolgens een nieuwe lokale partij op. ‘Daar moet het woord Burger centraal staan’, zei hij.

BVHLokaal kreeg al snel een vaste aanhang. Bij de verkiezingen van 2018 steeg de partij van drie naar vier zetels.…

De gemeenteraden van zowel Utrechtse Heuvelrug als Wijk bij Duurstede stellen voor de zendvergunning voor Regio90 te verlengen. Het Commissariaat voor de Media beslist uiteindelijk, maar neemt bijna altijd het advies van de gemeenten over.

Regio90 maakt dit jaar een sterke groei door. Meer medewerkers, nieuwe programma’s en vooral meer informatie en actualiteiten uit de twee gemeenten. Dat was voor de colleges voldoende om de verlenging met een positief advies aan de gemeenteraden voor te leggen.

De omroep wil zich verder ontwikkelen. Na de kwaliteitsimpuls op de radio is nu TV aan de beurt. Op dit moment is het televisiekanaal vooral gevuld met kabelkrantberichten. Ook voor social media zijn er plannen. Regio90 wordt bekostigd uit overheidsgeld, wat via de lokale gemeenten loopt.…

Op maandag 5 oktober start de provincie met groot onderhoud aan de N226 tussen Maarsbergen en Leersum. Het verkeer kan last ondervinden van het werk aan de weg.

Het gaat om het weggedeelte tussen de Maarnse Grindweg in Maarsbergen en de Donderberg-rotonde in Leersum. Het asfalt heeft onderhoud nodig, voor de veiligheid is het belangrijk dat het wegdek in goede conditie verkeert.

De N226 wordt een aantal momenten volledig afgesloten voor doorgaand verkeer, namelijk op maandag-, dinsdag- en woensdagavond vanaf 20.00 uur tot de volgende morgen vroeg. De werkzaamheden duren een week, zo verwacht de provincie.…

De vooruitzichten waren somber, in de kaderbrief van juni voorzag het college nog een flink tekort. Desondanks zijn burgemeester en wethouders er in geslaagd om de begroting 2021-2024 financieel sluitend te krijgen.

De voorzieningen voor de inwoners inclusief zorg voor iedereen blijven behouden. Ook de OZB hoeft niet verder te stijgen. Toch ontkwam het college er niet aan om pijnlijke besluiten te nemen. Zo gaan in het voorstel de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting omhoog.

Het feit dat het Rijk onder druk van de gemeenten meer geld beschikbaar stelt voor Jeugdzorg en de gevolgen van corona, gaf wat extra ruimte.

De meerjarenbegroting heeft in 2021 een positief saldo van € 362.000. Ook voor de jaren daarna voorziet het college een positief saldo.…

Woensdag ontving Mavo Doorn uit handen van wethouder Chantal Broekhuis het vignet Gezonde School. Mavo Doorn is de eerste school binnen de NUOVO Scholengroep die het embleem ontvangt. Het toont aan dat de school voldoet aan specifieke kwaliteitscriteria.

Werken aan gezondheid draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de school voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving en een fris klimaat. Ook is er aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen.

Het thema Bewegen en Sport staat centraal in het onderwijsprogramma. Dit heeft positieve effecten op de motorische en beweegvaardigheden, dat werkt weer positief door in de schoolprestaties.…

Provinciale staten van Utrecht sprak dinsdag over de Regionale Energie Strategie. De RES werd de afgelopen maanden op gemeentelijk niveau besproken, nu was het de beurt aan PS.

De vergadering ging akkoord met de voorlopige plannen om grootschalig duurzame energie te gaan opwekken met behulp van zon en wind. Dit in het kader van de kabinetsplannen om de CO2-uitstoot sterk te reduceren. In 2030 moet de uitstoot met de helft verminderd zijn, in vergelijking met 1990. Voor 2050 is de doelstelling een afname van 95 procent.

Opvallend was dat PS niet op voorhand tegen kernenergie is. Eerder was er geen meerderheid voor nucleaire energie, dinsdag bleek dit wel het geval. Wellicht komt kernenergie alsnog op de agenda.…

De handbalsters van Fortissimo reizen zaterdag naar het Limburgse Beek. BFC promoveerde evenals de Cothense ploeg naar het hoogste niveau en zijn ook nog puntloos.

De Beekse Fusie Club kreeg een eredivisieticket nadat handbalclub Voorwaarts door financiële problemen vrijwillig naar een lager niveau afdaalde. BFC, Kwiek en Fortissimo zijn nieuw op het hoogste niveau. Kwiek lijkt de sterkste van de drie, ze worden zelfs getipt voor een toprankschikking. De twee andere promovendi hebben een ander doel: handhaving. Dat maakt de wedstrijd in Beek meteen een belangrijke.

Fortissimo zal wel beter moeten starten dan afgelopen zondag. Toen was het niveau van de ploeg vooral in de eerste helft abominabel.…

In de afgelopen week ging het aantal positieve coronatests opnieuw omhoog. Landelijk steeg het aantal meldingen in één week met ruim de helft, ook in Wijk en Utrechtse Heuvelrug nam het aantal coronazieken toe.

Utrechtse Heuvelrug registreerde over de afgelopen twee weken 23 positieve testen. Gelukkig waren er geen ziekenhuisopnamen en sterfgevallen door corona. Wijk bij Duurstede scoorde over dezelfde periode 9 nieuwe Covid19-besmettingen. Ook hier werd niemand in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, er waren ook geen sterfgevallen.

Gemeten per 100.000 inwoners is de situatie in onze regio niet ongunstig. Maar dat kan zomaar keren, het in acht nemen van de richtlijnen blijft cruciaal.…

Zaterdag steken burgers, bedrijven en gemeenten gezamenlijk de handen uit de mouwen om de omgeving op te ruimen. Dit doen zij tijdens World Cleanup Day. Ook in onze omgeving zijn er tal van acties.

Het doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil. En vooral ook het krijgen van waardevolle informatie over het soort afval dat op straat en in het milieu ligt. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. Overigens: schoonmaken en schoonhouden doe je niet één keer per jaar, dat hoor je elke dag te doen.

Regio90 besteedde jongstleden dinsdag uitgebreid aandacht aan de schoonmaak. Presentator Hetty Thijssen sprak met actieve ‘cleaners’ uit zowel Wijk als Utrechtse Heuvelrug.…


Current track

Title

Artist

Background