Zandwinning verdeelt de politiek

Zandwinning verdeelt de politiek

De plannen voor grootschalige zandwinning bij Wijk bij Duurstede staan nu net voor de verkiezingen weer hoog op de agenda. Het wordt sowieso een spannende tijd. Want hoe gaan de zetels straks verdeeld worden in de gemeenteraad en wordt het een ja of een nee tegen zandwinning?

Eén van de nieuwe namen die dit jaar in Wijk bij Duurstede meedoet aan de verkiezingen is een samenwerkingsverband van GroenLinks, PvdA en OPEN. Onder de naam SamenWerkt gaan ze de verkiezingsstrijd aan. Het is één van de weinige partijen die uitgesproken positief is over de plannen voor zandwinning.

Marc Gnodde woont zelf op 200 meter van de steenfabriek. Hij was eerder fractielid bij D66, maar is nu lid bij de nieuwe partij OPEN. “We zien dit project vooral als natuurontwikkeling. In de huidige plannen die op tafel liggen zal een groot deel van het gebied al direct een natuurbestemming krijgen.”
Volgens Gnodde is het huidige gebied nu ook al sterk vervuild door het uitrijden van mest en is er in het verleden ook afval gestort. Hij noemt de kritische afleveringen van Zembla, onder andere over het storten van granuliet in zandwinningsplassen, grotendeels indianenverhalen. “Zo bleek het met die granulietstort achteraf wel mee te vallen. We kunnen wel lessen trekken uit het feit dat je als gemeente goed en onafhankelijk moet blijven controleren bij dit soort projecten, zodat alles netjes via de regels verloopt.”

Een partij die al jarenlang aan de kant staat van de kritische omwonenden is het CDA. En dat blijft zo. “We vinden de risico’s en langjarige impact op het landschap en het leven van de directe omwonenden te groot”, zegt Gerard Migchels. “We zien kansen om op een alternatieve manier toch meer recreatieve voorzieningen en natuur in het gebied te krijgen.”

Volgens Migchels mogen we ook best trots zijn op de culturele geschiedenis van de steenfabriek. “Er zijn er niet zoveel meer over, dus het heeft historische waarde. Ook kunnen we het landschap van vroeger daar weer terugbrengen met kleinschalige landbouw in combinatie met natuur en recreatie. Het wordt wel spannend rond de verkiezingen, want we weten niet hoe de nieuwe raad eruit gaat zien.”

Als je op de markt in Wijk bij Duurstede aan de mensen vraagt wat ze van de zandwinning vinden merk je dat het onderwerp nog niet echt leeft bij de inwoners. “Ik heb daar in de steenfabriek fantastische theatervoorstellingen gezien”, zegt een mevrouw die net een bosje bloemen heeft gekocht. “Dat er plannen zijn voor zandwinning wist ik niet. Maar ik ben sowieso tegen, want alles draait daarbij om geld. Laat het maar lekker hoe het nu is.” Een andere meneer zegt: “Ik weet er weinig van. Ook al woon ik hier al 60 jaar. Af en toe lees je weleens wat, maar er is nog niks concreet. Het zijn alleen maar plannen. Ik ben trouwens sowieso tegen: ik heb liever een zwemparadijs hier in Wijk.

Ook PCG is tegen de zandwinning en hoopt zo snel mogelijk de stekker uit dit project te trekken. Sybren van der Velden (VVD) zegt dat juist de wethouder van die partij veel eerder duidelijkheid had moeten geven. “De toenmalige PCG-wethouder Hans Marchal had veel eerder van de initiatiefnemer moeten eisen dat er goed onderbouwde plannen zouden komen. Dat heeft veel te lang geduurd. Het is nu aan de huidige PCG-wethouder en zijn opvolger om snel duidelijkheid te creëren, zodat er een beetje vaart gaat komen met dit dossier. Wij zijn als VVD tegen zandwinning of ontgronding bij de Bosscherwaarden.”

Burgerbelangen is stelliger en is absoluut tegen de zandwinning. Nynke Plaatsman zegt dat het altijd goed is om natuurontwikkeling na te streven, maar haar partij gelooft niet dat daar eerst grootschalige zandwinning voor nodig is. “We kunnen ons als gemeente laten aanleunen dat de RijnDeltaGroep hier komt met als doel natuurontwikkeling. Maar het is gewoon een commercieel bedrijf dat als hoofdactiviteit zandwinning en bagger heeft. In dit project gaan miljoenen om. De Bosscherwaarden is dus voor de RijnDeltaGroep een immens commercieel project. Ze kunnen het zand en grind duur verkopen, de vervuilde grond kwijt en dan ook nog subsidie aanvragen voor natuurontwikkeling. Driedubbel verdienen over onze rug.”

De nieuwe partij Duurstede voor Democratie die voor het eerst meedoen aan de verkiezingen in de gemeente zegt niet te geloven in sprookjes. Fractievoorzitter Frances Place is op de hoogte van de onrust bij de burgers. “Het terechte wantrouwen van inwoners heeft te maken met het feit dat er onvoldoende sprake is van transparantie. Wat is hier nu werkelijk aan de hand? Zal er schoon of vervuild slib worden gestort? Wat zijn de garanties? Liggen alle feiten op tafel? Mensen wordt een grote worst voorgehouden in de vorm van een toekomstig natuur- en recreatiegebied in de hoop dat ze zich niet al te zeer focussen op de onmiddellijke milieuvervuiling. Dat ruikt naar misleiding van burgers.”

Het stoort Rik Kleinjans van het bedrijf dat veel partijen nog steeds niet goed op de hoogte van zijn. “Ze hebben het nog steeds over vervuilde slibstort, maar daarvan is absoluut geen sprake.” Daarom heeft hij alle fracties eind februari nog een mail gestuurd om de hardnekkigste misverstanden te ontkrachten. “Ik heb de laatste tijd veel positieve gesprekken gevoerd met politici en hoop dat er snel duidelijkheid komt zodat we kunnen beginnen met de voorbereidingen voor de zandwinning.”

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven