Utrechtse Heuvelrug

Page: 2

Het college van Utrechtse Heuvelrug is akkoord met de bouw van vier huizen aan de Vinkenbuurtweg in Maarn. Het betreft twee afzonderlijke plannen van elk twee vrijstaande woningen.

Wethouder Jorg: ‘We werken graag mee aan deze initiatieven, want de woningbouw draagt bij aan het oplossen van de grote woningbehoefte in de gemeente. Bovendien draagt de sanering van de bestaande gebouwen en de landschappelijke inpassing van de nieuwe woningen bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.’

In ruil voor de nieuwbouw gaan de bestaande woningen en gebouwen op de percelen tegen de vlakte. In de komende weken start het vooroverleg met een aantal betrokken partijen, daarna liggen de plannen ter inzage.…

Gemeente, politie, Omgevingsdienst Utrecht en Stedin voerden woensdag controles uit bij een aantal autobedrijven in Utrechtse Heuvelrug. Hierbij werden verschillende aspecten gecontroleerd, zoals de naleving van milieu- en bouwvoorschriften en het gebruik van elektriciteit.

 Burgemeester Frits Naafs: ‘Gemeente Utrechtse Heuvelrug is in 2018 gestart met het uitvoeren van integrale controles bij autobedrijven. Vanaf 2019 vinden deze controles in onze gemeente ook plaats in het buitengebied en bij agrarische bedrijven.’

De controles maken deel uit van het Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug, waarin ook Utrechtse Heuvelrug en Wijk participeren. Bij de controle werden enkele milieuovertredingen vastgesteld, verder was alles okee.…

De gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt aan de toekomstvisie. Het college vraagt inwoners hierin mee te denken.

De gemeente is een geliefde plek om te wonen, zegt het college. En om dat zo te houden moeten er antwoorden komen op een aantal opgaven op het gebied van klimaat, wonen en zorg. Inwoners kunnen meedenken door het bij het Gemeentenieuws afgedrukte formulier in te vullen en in te sturen, zo lazen we in De Kaap van vorige week.

De voorgestelde methode leidde tot de nodige kritiek. De gemeente laat desgevraagd weten dat er de inbreng ook op andere wijzen gegeven kan worden. Er komt een online enquête, diverse inwonersavonden en speciaal voor jongeren een prijsvraag op Instagram.…

De woningcorporaties in Utrechtse Heuvelrug presenteren elk jaar een overzicht van hun plannen in relatie tot de Woonvisie van de gemeente. Het college is positief over de nieuwste plannen van de corporaties.

De gemeente hanteert een Woonvisie met daarin de ambities en beleidsdoelen voor het woonbeleid. De woningcorporaties maken ook plannen, die moeten uiteraard matchen met de Woonvisie. Het college beoordeelt deze plannen vervolgens. Dat is nu ook gebeurd, het college kan zich vinden in de plannen van de corporaties.

Er zijn drie corporaties werkzaam in Utrechtse Heuvelrug, te weten Heuvelrug Wonen, Woningbouwvereniging Maarn en Rhenam. Ze werken bij het maken van de plannen nauw samen, binnen een federatie.…

Het college van Utrechtse Heuvelrug is het helemaal zat, de vervallen en verpauperde woningen en terreinen. Om die reden vatte het college de handhavingsopties samen in het document handhavingsbeleid.

Burgemeester Frits Naafs: ‘De verpauperde panden zijn veel van onze inwoners en ook het gemeentebestuur al jaren een doorn in het oog. Ik ga er vanuit dat we met de vaststelling van dit beleid de eigenaren kunnen bewegen in actie te komen om er zo voor te zorgen dat er op termijn geen verpauperde locaties meer zijn.’

Het vastgestelde document beschrijft hoe het college verpauperde en vervallen panden en terreinen aanpakt om zo de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de gemeente te verbeteren.…

Stevige onweersbuien met dito wind en regen teisterden dinsdagavond een aantal locaties. Het hart van de Heuvelrug leek het epicentrum van het noodweer, op andere locaties bleef het ‘gewoon’ een hete avond.

In Leersum was het wel raak. Aan de Hittekamp (toepasselijke naam …) trok een gesneuvelde boom een lantaarnpaal in z’n val mee (zie de foto). Ook aan de Broekhuizerlaan moesten bomen het ontgelden. Voer voor discussie, want deze bomen zijn volop in het nieuws. De eigenaar wil ze vervangen, omdat het levenseinde van de bomen nadert. Anderen menen te weten dat de bomen nog decennia meekunnen.

In een aantal situaties moest de brandweer in actie komen. Ook de komende periode kunnen dergelijke buien plots ontstaan.…

In 2019 opperde CDA-er Teunis Reedijk het stationsgebied als woningbouwlocatie. Onlangs kwam zijn idee weer in het nieuws.

Het raadslid van Utrechtse Heuvelrug vertelde in het radioprogramma 90 in de Regio dat het na zijn voorstel aanvankelijk stil bleef. ‘Ik heb het een paar keer laten vallen links en rechts, maar er werd niet zo heel hard op gereageerd. Ik heb gezegd dat het een onderzoek waard zou zijn.’ Reedijk onderstreept de noodzaak voor meer woningbouw. ‘De wachttijd voor sociale woningen loopt op tot tien jaar, dat is extreem. Ik ga op mijn kousenvoeten weg als ik daar een vraag over krijg’.

Vooralsnog mikt de gemeente op inbreiding, maar het is gezien de bovenmatige krapte de vraag hoe lang dit beleid stand kan houden.…

Bent u een vader met een baan of bedrijf, heeft u kinderen in de basisschoolleeftijd en heeft uw partner gezondheidsklachten en daardoor minder in de gelegenheid om taken op te pakken? Dan komen er veel verantwoordelijkheden op u af.

Het is dan fijn om te sparren met andere vaders in zo’n situatie en onderling ervaringen en tips uit te wisselen. De ervaring leert hoe waardevol het kan zijn om met anderen contact te hebben, met mensen die hetzelfde meemaken.

Is dit op u van toepassing en woont u in Utrechtse Heuvelrug, neem dan contact op met de sociaal makelaar. Zij zal dan kijken of zo’n activiteit mogelijk is, uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter-richtlijnen.…

MTB Utrechtse Heuvelrug zoekt een biker die een passeerteller ontvreemdde. De vereniging plaatste op Facebook een onherkenbaar gemaakte foto.

Het gebeurde een paar weken terug. Een nieuwsgierige mountainbiker passeerde op zijn route een passeerteller. Dat is een apparaatje waarmee bijgehouden wordt hoeveel fietsers er langskomen. Kennelijk vond hij dat wel interessant, hij stopte en nam het apparaatje mee. Daar is de mountainbikevereniging natuurlijk niet blij mee. Op haar Facebookpagina plaatste de club een geblurde foto van de deugniet.

Als de man in kwestie zich niet snel meldt, komt er een herkenbare foto op Facebook te staan en schakelt de MTB-vereniging de politie in.…

De temperatuur op de milieustraten kan in deze hitteperiode hoge waarden bereiken. De thermometer komt soms tot boven de 40 graden. De openingstijden zijn daarom tijdelijk aangepast.

In het aangepaste rooster zijn vooral de middagen geschrapt. Dan bereikt de temperatuur immers de hoogste waarden. Check voordat u naar de milieustraat reist, de actuele openingstijden op de site van de gemeente.

De straat Velperengh in Doorn is sinds de uitbraak van corona op zaterdag gesloten. Burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug hebben besloten dat dit in elk geval tot het einde van dit jaar geldt.…


Current track

Title

Artist

Background