Eigenaar van perceel Middelweg 52 in Leersum wil 2 onder 1 kap woning

Eigenaar van perceel Middelweg 52 in Leersum wil 2 onder 1 kap woning

De eigenaar van het perceel aan de Middelweg 52 in Leersum wil op het achterste deel van zijn perceel
een twee onder een kap woning realiseren. Deze twee woningen zullen met de voorkant naar de Prins
Mauritslaan georiënteerd zijn. Voor deze twee woningen is in het huidige bestemmingsplan Leersum Rijksstraatweg geen bouwvlak aanwezig. Daarom heeft de eigenaar in juli 2023 een uitgebreide Wabo-aanvraag ingediend. De ingediende stukken zijn eerder behandeld op de Omgevingstafel in april 2023.

Naar aanleiding van opmerkingen zijn deze aangepast. Het college heeft op 27 februari ingestemd met
de ter inzage legging van de concept vergunning.

Provincie en het waterschap hebben hun akkoord gegeven. In overleg met de gemeentelijke archeoloog is een voorwaardelijke verplichting in de vergunning opgenomen dat voor aanvang van de bouw de proefsleuven onder toezicht gegraven moeten worden vanwege de hoge archeologische verwachtingswaarde op het perceel.

Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven