Bouwvergunning Boerenbuurt – Roekenes in Leersum

Bouwvergunning Boerenbuurt – Roekenes in Leersum

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een definitief besluit genomen over de omgevingsvergunning voor de bouw van zes woningen op het perceel Boerenbuurt – Roekenes in Leersum.

Het plan is om een blok van vier woningen te bouwen in het middensegment en twee vrijstaande woningen in het dure segment. Het plangebied wordt ingericht als een moderne interpretatie van een klassiek boerenerf, passend bij de historische erven. De woningen zijn zorgvuldig ingepast en kennen een centraal erf voor zowel parkeren als verblijven.

Betaalbare woningen
De  woningen zullen door de ontwikkelaar eerst lokaal aangeboden worden aan woningzoekenden uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Mocht u in aanmerking willen komen kunt u zich melden bij de ontwikkelaar Meacasa uit Nijkerk. Het plan van zes woningen voldoet aan de gemeentelijke Woonvisie.

Het college vindt het belangrijk door zorgvuldige afweging van belangen tegemoet te komen aan de behoefte voor woningen in het middensegement.

Verder procedure en zienswijzen
Het bouwplan is in strijd met bestemmingsplan ‘Leersum Rijksstraatweg’ en de omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als hiervan wordt afgeweken. Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. In die periode kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland.

Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven