Nieuwe prestatieafspraken Utrechtse Heuvelrug met Woonzorg Nederland en Habion

Nieuwe prestatieafspraken Utrechtse Heuvelrug met Woonzorg Nederland en Habion

Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft met Habion en Woonzorg Nederland nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2024-2026. De coöperaties  mogen nu beide maximaal 15% van de vrijkomende woningen verhuren aan kwetsbare ouderen met een hoger inkomen.

Verder werkt Utrechtse Heuvelrug samen met Habion en andere partijen aan de herontwikkeling van nieuwbouw op de locaties Sparrenheide en Nassau Odijckhof in Driebergen. Bij de bouw van de nieuwe woningen heeft Habion een inspanningsverplichting om duurzaam te handelen naar het door de gemeente afgesloten Provinciale Convenant Duurzaamheid Brons. Daarnaast is afgesproken dat de gemeente partijen zoals huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, welzijnsorganisaties en ondernemers  stimuleren om gebruik te maken van de algemene ruimten.

Met Woonzorg Nederland is afgesproken dat zij werkt aan aantrekkelijke woongebouwen en ondersteunende diensten betrekt die ruimte geven aan ontmoeting, zorg voor elkaar en contact met de buurt.

Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven