Nota Oog voor dieren

Nota Oog voor dieren

Onduidelijkheden over de status van de bij de doelstellingen genoemde voorbeelden in de nota Oog voor dieren stelt het college voor om in deze fase alleen een besluit te nemen over de missie, visie en de doelstellingen. De genoemde voorbeelden zijn slechts ter illustratie.  Deze worden begin 2024 verwerkt in een door het college vast te stellen uitvoeringsprogramma Dierenwelzijn met een prioritering en een planning en verder uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma met acties, een planning en een indicatie van het benodigde budget. Het college is voornemens het Uitvoeringsprogramma rond de zomer ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven