Sleutel eerste flexwoning Het Kleine Ros overhandigd aan wethouder

Sleutel eerste flexwoning Het Kleine Ros overhandigd aan wethouder

Donderdag 16 november overhandigde directeur-bestuurder Jos Sleyfer van Heuvelrug Wonen de  symbolische sleutel van de eerste flexwoning aan wethouder Hans Buijtelaar. De bouw van de flexwoningen geeft wat verlichting aan de plaatselijke woningnood. De flexwoningen zijn voor starters op de woningmarkt, spoedzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders. De eerste bewoners verhuizen vanaf 18 december 2023 naar de flexwoningen. De flexwoningen staan aan de Trekweg 1 in Wijk bij Duurstede, waar vroeger manege Het Kleine Ros stond.

Interesse vanuit het ministerie en de provincie
De overhandiging van de sleutel gebeurde in aanwezigheid van een groep betrokkenen bij de bouw. Daarbij waren Jacos van Zelst, programmadirecteur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en gedeputeerde Rob van Muilekom aanwezig. Zowel het rijk als de provincie spelen een grote rol bij het realiseren van de bouw van flexwoningen.

Korte toespraken hadden als rode draad het stimuleren van de woningbouw
Wethouder Hans Buijtelaar heette de aanwezigen van harte welkom. Hij stond even stil bij het behaalde resultaat in Wijk bij Duurstede. ‘We zijn enorm blij en trots dat we dankzij de steun van het rijk en de provincie de kans hebben gekregen iets te doen aan de woningnood. Ik ben bijzonder te spreken over de snelheid van de realisatie van de flexwoningen. Binnen een jaar van besluit tot realisatie – dat is echt een grote prestatie. De grote inzet van woningstichting Heuvelrug Wonen en aannemer Startblock zijn daarbij onontbeerlijk.’

Daarna sprak Jacos van Zelst, programmadirecteur Versnellen tijdelijke huisvesting van het ministerie van BZK. Hij gaf complimenten aan gemeenten en corporatie en benoemde de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen, die zorgt voor een cruciale stimulans aan dit type woningbouw: ‘Van de regiodeal  vorig jaar december naar realisatie nu, dat is een knap tempo! Blij dat de financiële bijdrage heeft kunnen helpen om mensen een thuis te geven. Gisteren (15 november) is het loket geopend voor de nieuwe stimuleringsregeling, een mooie kans voor andere gemeenten of als Wijk nog meer verplaatsbare woningen wil bouwen.’

Na hem gaf Rob van Muilekom, gedeputeerde Wonen van de provincie Utrecht aan: ‘Deze flexwoningen zijn een mooi voorbeeld van hoe op een locatie, vooruitlopend op permanente woningbouw, kan worden ingespeeld op de grote woningbehoefte onder de diverse doelgroepen. Hiermee geeft de gemeente Wijk bij Duurstede meteen invulling aan haar opgave huisvesting  statushouders. Daar heb ik veel waardering voor en ik hoop dat dit andere gemeenten ook inspiratie biedt.’

Directeur-bestuurder Jos Sleyfer van Heuvelrug Wonen noemde onder andere de rol van zijn woningstichting en de samenwerking met de gemeente. ‘Dit is wat succesvol samenwerken oplevert,’ aldus Sleyfer.

Omwonenden mogen binnenkort de flexwoningen bekijken
Heuvelrug Wonen nodigt binnenkort omwonenden uit om de flexwoningen van binnen te komen bekijken. Dat gebeurt nog voordat mensen verhuizen naar deze woningen.

In november en begin 2024 komen de flexwoningen naar Wijk bij Duurstede
Tot en met 29 november komen ’s avonds flexwoningen via bijzondere transporten naar Wijk bij Duurstede. De dag na elk transport worden deze woningen dan op hun plek getakeld. Daarna vinden er in de woningen nog allerlei werkzaamheden plaats. Nog dit jaar staan de eerste 36 flexwoningen hier; begin volgend jaar volgen de andere 16 woningen. De omwonenden kregen een informatiebrief over deze transporten, omdat ze wat hinder kunnen veroorzaken.
Zie voor meer informatie over deze flexwoningen.

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven