Doorn

Pagina:8

Op 12 oktober opent Bartiméus in Doorn het nieuwe dorpshuis Roos, enkele woningen en de vernieuwde kapel. Hiermee wordt een bijzonder moment gemarkeerd in de jaren van nieuwbouw en herinrichting van dit woonzorgpark voor mensen met een visuele en meervoudige beperking. Bartiméus heeft haar kennis en expertise ingezet om het park op alle gebieden toegankelijk te maken.

In dorpshuis Roos komen het restaurant, de soos en de supermarkt samen. Een plek om af te spreken en met elkaar plezier te maken. Naast het dorpshuis opent Bartiméus acht nieuwe woningen en de gerenoveerde kapel.…

Het Plasticvrij Festival is een burgerinitiatief van Goed Volk en vindt plaats op zaterdag 12 oktober in en rond het Cultuurhuis in Doorn. Tijdens dit festival zijn er verschillende activiteiten om mensen te informeren en te inspireren over stappen die ze zelf kunnen zetten om minder plastic afval achter te laten.

Bas Jurres (Club van Rome Nederland) opent om 12:00 uur het Plasticvrij Festival. De rest van de dag zijn er volop gratis activiteiten zoals workshops voor volwassenen, poppenkast en ren-je-rot voor kinderen.

Verder wordt er van schoon aangeboden plastic afval een kunstwerk gemaakt en zijn er lezingen te volgen over zwerfafval en “surfen op plastic”. Ook kan men deelnemen aan een Lagerhuisdebat, waarbij de organisatie onderzoekt hoe verschillende generaties kunnen samenwerken.…

Woensdag is er brand geweest in zorgcentrum Oranjestein aan de Oranjelaan in Doorn. Een magnetron stond daar in brand.
Omdat het om een kleine brand ging kon de brandweer snel het sein brand meester geven.…

In de week van 7 tot 11 oktober is de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid. In deze week vragen landelijke belangenorganisaties zoals Ieder(in) en de Oogvereniging aandacht voor meedoen met een beperking. Het thema van dit jaar is ‘Doen wat je zelf wilt’.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt het belangrijk om samen met inwoners en organisaties te werken aan het verbeteren van toegankelijkheid, zodat inwoners mét en zonder beperking vanzelfsprekend mee kunnen doen.

Woensdag 9 oktober van 17.00-19.00 uur, Cultuurhuis Doorn Tafels van Toegankelijkheid

Dit is een netwerkbijeenkomst voor ervaringsdeskundigen, betrokken organisaties bij het inclusief beleid en medewerkers van de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst wordt teruggeblikt én vooruit gekeken hoe het nu is met het werken vanuit het inclusief beleid en toegankelijkheid.…

Recent is bij twee patiënten van het Diakonessenhuis de Vancomycine Resistente bacterie (VRE) gevonden. Om verdere verspreiding van de bacterie te voorkomen, is een aantal preventieve maatregelen genomen.
Alle patiënten die vanaf 1 juli op deze afdeling hebben gelegen worden gevraagd mee te werken aan een contactonderzoek. Ook worden alle ruimten schoongemaakt volgens de protocollen die daarvoor gelden.

De VRE-bacterie komt voor in de darmen. Voor gezonde mensen is de bacterie niet gevaarlijk of ziekmakend. Bij ernstig zieke patiënten kan de bacterie wel schadelijk zijn. Hier kan de bacterie een infectie veroorzaken die moeilijker te behandelen is. In de meeste gevallen komt het echter niet zo ver.…

Afgelopen zaterdagochtend vroeg zijn in Doorn twee personen aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. Vervolgens kwamen er twee personen bij die drugs zichtbaar bij zich hadden en zij werden daarop ook aangehouden.
Onderzoek in die zaak leidde naar een woning in Doorn waar een zoeking werd gehouden en daar werd opnieuw drugs aangetroffen, waarop de bewoner werd aangehouden.…

Woensdagavond 25 september was de Regenboogbijeenkomst in het Cultuurhuis in Doorn. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente en het COC Midden-Nederland. Het doel was met inwoners het gesprek aangaan en kijken wat de gemeente voor de LHBTI-inwoners kan betekenen. LHBTI staat voor Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender en Intersekse.

De avond werd met ongeveer 35 aanwezigen redelijk bezocht. Onder leiding van COC Midden-Nederland voorzitter Simon Timmerman wisselden de aanwezigen ervaringen en ideeën uit. Bijvoorbeeld over het vergroten van de zichtbaarheid van deze groep binnen de gemeente. Ook thema’s als veiligheid en acceptatie kwamen aan bod.

De gemeente kreeg aanknopingspunten aangereikt. Bijvoorbeeld:

meer informatie op de website
meer ontmoeting met de LHBTI-groep
acties – zoals de Roze Loper – die zich richten op de oudere LHBTI-groep
zichtbaarheid vergroten door (meer) gebruik te maken van beeldmateriaal in de gemeentelijke communicatie
voorlichting op scholen van LHBTI en bewustwording in de sport…

Op de Vogelweide in Doorn is zondag een schoorsteenbrand ontstaan. Een autospuit en ladderwagen van de brandweer zijn hierop uitgerukt. Door eenmaal de schoorsteen te vegen was de brand meester.…

De brandweer in Nederland bestaat voor ruim 80% uit vrijwilligers. Het kost de grootste moeite om deze te vinden en te binden aan brandweerkorpsen. “Dan is een bureaucratische regel van de EU niet welkom gezien de impact die dit zal hebben”, aldus de brandweer van Doorn op twitter.…

Revius Lyceum Doorn heeft de handen ineen geslagen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Doornse winkeliers om de overlast door zwerfafval terug te dringen.
Zwerfafval vormt een groot probleem, rondom en ook ver buiten de school. De overlast in het winkelgebied in Doorn is groot. Dat is niet nodig. Er staan voldoende afvalbakken. Ook ouders zijn nodig om bewustwording bij jongeren te creëren.…


Current track

Title

Artist

Background