Bouw van acht appartementen aan de Traaij

Bouw van acht appartementen aan de Traaij

Het college heeft een initiatief ontvangen voor de bouw van acht appartementen op het perceel aan de Traaij 71-73 in Driebergen-Rijsenburg. De appartementen worden gesitueerd aan de achterzijde van de winkelpanden, aan de zijde van het Heetveld. Een deel van de winkelpanden wordt hiervoor gebruikt. Het plan wijkt af op het onderdeel maximaal toegestane goothoogte en het toegestane aantal woningen. Hierdoor kan het niet met een reguliere omgevingsvergunning worden vergund. Het college is bevoegd om af te wijken van het bestemmingsplan en de vergunning te zijner tijd te verlenen.

De appartementen worden gerealiseerd in het midden- dure (zes wooneenheden) en dure (twee wooneenheden), dit is in lijn met de Woonvisie. Het besluit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. De kosten voor de planbegeleiding komen voor rekening van de initiatiefnemer. Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

Gelet op het bovenstaande heeft het College besloten de ontwerp omgevingsvergunning zes weken ter inzage te leggen.

Bron: gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven