Utrechtse Heuvelrug ontwikkelt actueel minimabeleid voor inwoners

Utrechtse Heuvelrug ontwikkelt actueel minimabeleid voor inwoners

De gemeente Utrechtse Heuvelrug stuurt haar beleidsnota ‘Samen Vooruit’ naar de gemeenteraad

Een onafhankelijk adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar de bekendheid, toegankelijkheid, het aanbod en het effect van de minimaregelingen. Inwoners vinden dat het vaak ingewikkeld is om regelingen aan te vragen. De financiële inlopen Grip op Geld worden als zeer waardevol ervaren.

De meeste regelingen zijn voor inwoners met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau.

Wat verandert er?
· De participatieregeling wordt jaarlijks opgehoogd met een inflatiecorrectie.
· Er wordt maatwerk mogelijk en daarmee dereguleren. Hiermee wordt voorkomen dat een inwoner in financiële of maatschappelijke problemen komt.
· Er komt een Kindpakket.
· Er wordt een Menstruatie Uitgiftepunt ingericht.
· Er wordt aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute zodat inwoners die zoeken naar hulp bij (beginnende) schulden kunnen worden.

Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven