Het college van B en W van Utrechtse Heuvelrug ondertekend Subsidie Regeling

Het college van B en W van Utrechtse Heuvelrug ondertekend Subsidie Regeling

 

Het college van B en W van Utrechtse  Heuvelrug heeft besloten de aanvraag voor de Utrechtse Subsidie Regeling 2021 te ondertekenen voor de haalbaarheidsstudie t.b.v. de verkenning van het benutten van warmte van het gezuiverde afvalwater dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI Driebergen verlaat.

Het wijzigingsverzoek te ondertekenen, dat in december 2023 is ingediend, m.b.t. de einddatum van de subsidieperiode voor de haalbaarheidsstudie (1 maart 2024 i.p.v. 31 december 2023):

De voortgangsrapportage m.b.t. het participatietraject te ondertekenen, datin december 2023 is ingediend.

 

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven