Smakelijke voortzetting voor het college van B&W Utrechtse Heuvelrug

Smakelijke voortzetting voor het college van B&W Utrechtse Heuvelrug

Het college van B&W Utrechtse Heuvelrug heeft besloten om de nieuwe Beleidsvisie horeca en terrassen gemeente Utrechtse Heuvelrug ‘Smakelijke Voortzetting’ aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen. Deze visie richt zich op het stimuleren van goed ondernemerschap, het waarborgen van duidelijkheid voor alle betrokkenen en het aanpakken van problemen zoals overlast en criminaliteit. Kernpunten van het beleid omvatten onder andere heroverweging van de indeling in horecacategorieën, instelling van een regelmatig overleg met belanghebbenden en het eerlijk verdelen van vergunningen.

De beleidsvisie horeca en terrassen is dynamisch en blijft evolueren in samenwerking met alle belanghebbenden om een gemeente te creëren waar zowel de horeca als de gemeenschap kunnen gedijen.

Bron gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven