Hogere kwaliteit in de buitenruimte

Hogere kwaliteit in de buitenruimte

Utrechtse Heuvelrug versterkt het buitenteam. Het college van B&W wil de mooie gemeente Utrechtse Heuvelrug behouden en versterken. Om deze hoge ambities in de buitenruimte waar te maken is een sterk buitenteam nodig, dat snel inzetbaar is bij calamiteiten en flexibel kan inspelen op wensen uit de samenleving. Daar wil het college de komende twee jaar op inzetten en
vraagt de gemeenteraad om hier mee in te stemmen.

Door veranderend klimaat en vergrijzing wordt steeds meer flexibiliteit gevraagd van het buitenteam. Daarbij wil de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen verhogen, om zo de levenskwaliteit van inwoners te vergroten.

Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven