Toetsing VTH-kwaliteitscriteria 2.2

Toetsing VTH-kwaliteitscriteria 2.2

De samenleving verwacht van de overheid een professionele kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening  toezicht en handhaving (VTH).

Op verzoek van de gemeente heeft het bedrijf KennisCentrum VTH een EVP (Employee Value Proposition)- validatietraject uitgevoerd om inzicht te krijgen in de status van deskundigheid van de medewerkers en de robuustheid van de organisatie in relatie tot de kwaliteitscriteria 2.2.

Ten aanzien van de processen wordt aan de meeste eisen voldaan. Het college mag gemotiveerd aangeven waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

De deeldeskundigheidsgebieden  groen en ecologie zijn onderbezet om robuust te kunnen zijn. Gezien de schaal van onze gemeente is gekozen voor vaste (externe) vervangers. De deskundigheidsgebieden bouwfysica, brandveiligheid, constructieve veiligheid en exploitatie en planeconomie worden door de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) en Veiligheidsregio Utrecht (VRU) uitgevoerd. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de kwaliteitscriteria.

Bron: eigen nieuwsgaring

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven