Veilig fietsen tussen Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug

Veilig fietsen tussen Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug

In het Uitvoeringsprogramma GVVP 2017 -2021 van de gemeente Utrechtse Heuvelrug staan de fietsveiligheid in het buitengebied verbeteren en veiligheid en leefbaarheid buitengebied opgenomen. Op 19 december 2022 is de motie Veilig fietsen in het buitengebied Wijk bij Duurstede – Utrechtse Heuvelrug door de gemeenteraad aangenomen.

In het rapport van adviesbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) zijn er aanbevelingen gedaan om maatregelen in te stellen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Op dit moment wordt er door de gemeente Utrechtse Heuvelrug alleen grofweg gekeken naar het gebied ten zuidoosten van de N225 en de N227.

Er worden drie voorstellen  gedaan: het aanleggen van een nieuw fietspad, het instellen van een fietsstraat en afsluiting op het grondgebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Er is  overleg geweest met de gemeente Wijk bij Duurstede. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en van het overleg met Wijk bij Duurstede zijn drie mogelijke scenario’s opgesteld. Deze scenario’s wil het college als denkrichting voorleggen aan belanghebbenden. Maar voordat dat gedaan wordt, organiseert het college een raadsinformatieavond waar de raad  aandachtspunten of denkrichtingen aan het college  kan geven.

Hierbij benadrukken wij dat de scenario’s niet in detail zijn uitgewerkt en dus geen kant-en-klare oplossingen betreffen.

Bron: eigen nieuwsgaring

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven