Twee woningen aan de Verheullaan 19 Driebergen

Twee woningen aan de Verheullaan 19 Driebergen

Op 4 september 2023 heeft het College een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van twee woningen aan de Verheullaan 19 in Driebergen. De aanvraag valt nog onder de ‘oude’ uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De initiatiefnemer van de kavel wil deze splitsten en twee vrijstaande energie neutrale woningen bouwen. Het bestemmingsplan “Driebergen – Woongebied Driebergen”
voorziet in één woning. De twee nieuwe woningen krijgen in totaal een kleiner bouwvlak. Om de twee voorgenomen woningen te kunnen bouwen, moet afgeweken worden van het bestemmingsplan. De initiatiefnemer heeft het plan binnen de door de gemeente gestelde kaders uitgewerkt.

Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven