SamenWerkt. trekt wethouderspost terug.

SamenWerkt. trekt wethouderspost terug.

SamenWerkt. heeft besloten geen vierde wethouder te leveren voor het College van B&W.
Dit liet de fractievoorzitter van SamenWerkt., Marc Gnodde, vanavond weten aan de Raad.
Redenen voor dit besluit zijn de blijvende onveilige situatie voor een nieuwe wethouder van SamenWerkt.
in deze Raad en de financiële positie van de gemeente.
In dit voorjaar werd hun populaire wethouder Wil Kosterman weggestuurd door een zeer kleine meerderheid in de Raad.
SamenWerkt. was het hier volstrekt niet mee eens, maar besloot na een periode van bezinning, alsnog een nieuwe
wethouder te willen leveren, onder voorwaarde dat de Raad zich zou gaan houden aan de gemaakte afspraken in het Raadsbreed
akkoord waardoor, onder andere, een nieuwe wethouder niet zomaar kan worden weggestuurd.
Maar ook nu weer heeft dezelfde kleine meerderheid in de Raad besloten tegen die afspraken in te gaan.
VVD, D66, Oprecht, BB en PCG lieten de fractie van SW weten dat zij een nieuwe kandidaat niet zullen steunen.
Dit keer als reden dat dit een bezuiniging voor de begroting zou opleveren.
Een probleem dat ze zelf gecreëerd hebben door onze wethouder weg te sturen.
Dit is geen lichtvaardig besluit geweest. Als grootste fractie in de gemeenteraad is het niet meer dan logisch dat er een
wethouder van deze fractie in het College van B&W zit. Maar het feit dat er keer op keer een
kleine meerderheid is, die zich niet aan gemaakte afspraken houdt, maakt het voor SW duidelijk dat hun nieuwe
wethouder in een zeer onveilige omgeving zou gaan beginnen.
SamenWerkt. begrijpt de teleurstelling bij haar leden en kiezers. Ook zij hadden het graag anders gezien en bij
voorkeur de nodige invloed gehad in het College, zoals de grote verkiezingsoverwinning van 2022 had
aangegeven. Als grootste fractie in de Raad verwacht SW nog voldoende invloed te hebben op de besluiten die nog
genomen gaan worden in deze raadsperiode. SW zal erop toezien dat alle raadsbesluiten bijdragen aan
een groener, socialer en cultureler Wijk bij Duurstede.

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven